Leesgroep

Leesgroep

Er zijn twee leesgroepen. Deze groepen komen een keer per maand op vrijdag bij elkaar. Er is een ochtend- en een middaggroep. De boeken voor het seizoen 2015 / 2016 zijn uitgekozen door de huidige cursisten. Per keer laat de cursist, die het boek uitgekozen heeft haar licht schijnen over het boek. Er is een vragenlijst, welke hiervoor gebruikt kan worden. Aan de hand van, ook door de cursisten, uitgekozen citaten, wordt het boek op een intense en levendige manier besproken. Op dit moment bestaat de groep alleen uit vrouwen. Mannen zijn ook van harte welkom.

Ochtendgroep         
Vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur

Middaggroep
Vrijdag van 14.00 tot 15.30

Prijzen van de cursussen: € 70,00 voor leden en € 80,00 voor niet-leden. Het gironummer is: NL36 INGB 0003523673 t.n.v. Nivon Almere.

 

Opgave bij:
Anna Koolma, Havenhoofd 52 , 1353 PL Almere
tel. 036 5349912, e-mail; anna.c.koolma@kpnmail.nl
of
Marjolein Koerselman, Wilgengriend 125, 1356 JL Almere
tel. 036 5349955, e-mail; m.koerselman1@kpnplanet.nl